Všeobecná záväzné nariadenie Obce Sútor 1/2023


Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sútor Číslo 1 2023.pdf, zverejnené dňa: 05.12.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-01-22

Dátum vytvorenia: 2024-01-22 13:04:06

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

www.obecsutor.sk

Kalendár