Zápisnice zasadnutí OZ


Zápisnica z mimoriadneho zasadania.pdf, č. 3 zo dňa: 13.03.2023


Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022.pdf

Zápisnica z 1. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 12.01.2023.pdf
Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva dňa 19.01.2023.pdf

Zápisnica z 4. zasaddania obecného zastupiteľstva 13.04.2023.pdf
Zápisnica z 5. zasadania obecného zastupiteľstva 16.05.2023.pdf

Zápisnica z 6. zasadania obecného zastupiteľstva.pdf, 27.05.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-08-22

Dátum vytvorenia: 2023-08-22 08:53:46

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Sútor


Obecný úrad

Sútor 34

980 01, Rimavská Sobota

IČO: 00319082

E-mail: info@obecsutor.sk

Tel.: 047/569 80 28

www.obecsutor.sk

Kalendár